Pošlite nám váš životopis

 

Potvrdzujem, že všetky údaje o mojej osobe, ktoré som uviedol/la sú pravdivé, a súhlasím, aby boli v plnom rozsahu k dispozícii spoločnosti Keramon Trade s.r.o. Spoločnosť Keramon Trade s.r.o. sa zaväzuje, že s vyššie uvedenými informáciami bude zachádzať ako s dôvernými v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Potvrdzujem svoj súhlas.