Prečo u nás pracovať

Našim zamestnancom vytvárame zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Uvedomujeme si význam príjemného pracovného prostredia a otvorenej komunikácie. Kladieme dôraz na vzájomnú úctu, spoluprácu a dôveru. Samozrejmosťou je neustále vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Uvedomujeme si tiež význam kvalitného tímu zamestnancov pri dosahovaní pracovných výsledkov a rovnako pristupujeme aj k ich hodnoteniu. Dodržiavajúc príslušné zákony SR, rešpektujeme dôvernosť osobných údajov každého zamestnanca.

 

pic
Vytvárame priateľské prostredie, v ktorom naši zamestnanci dokážu napĺňať ambície a nároky, ktoré sa od nich očakávajú.
 

 

Ponúkame priestor pre kreatívnu prácu našich zamestnancov. Tí sú priebežne školení a uvedomujú si tak význam súdržnej práce kolektívu. Využívame princípy otvorenej komunikácie pri vytváraní hodnôt príjemného pracovného prostredia.

 

Snažíme sa preto vhodným spôsobom motivovať našich zamestnancov presne tak, aby mohli dynamicky dosahovať veľmi dobré pracovné výsledky, od ktorých sa odvíja ich ohodnotenie. Zamestnanci sú neustále školení, aby sa ich odborný prehľad vhodným spôsobom prejavil v erudovanosti poskytovaných odborných služieb. Sme radi, že naši zamestnanci tvoria ucelený kolektív, ktorý je pripravený poskytnúť ten najvyšší komfort pri predaji služieb.