Naši zamestnanci

Našim zamestnancom vytvárame zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Uvedomujeme si význam príjemného pracovného prostredia a otvorenej komunikácie, preto kladieme dôraz na vzájomnú úctu, spoluprácu a dôveru. Samozrejmosťou je neustále vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Zamestnanci sú u nás neustále školení, aby sa ich odborný prehľad prejavil v erudovanosti poskytovaných odborných služieb. Sme radi, že naši zamestnanci tvoria ucelený kolektív, ktorý je pripravený poskytnúť ten najvyšší komfort pri predaji služieb.

 

pic
Vytvárame priateľské prostredie, v ktorom naši zamestnanci dokážu napĺňať ambície a nároky, ktoré sa od nich očakávajú.
 

 

Uvedomujeme si tiež význam kvalitného tímu zamestnancov aj pri dosahovaní pracovných výsledkov. Snažíme sa preto vhodným spôsobom motivovať našich zamestnancov a to presne tak, aby mohli dynamicky dosahovať veľmi dobré pracovné výsledky, od ktorých sa odvíja ich ohodnotenie. Dodržiavajúc príslušné zákony SR, rešpektujeme dôvernosť osobných údajov každého zamestnanca.