Pomoc druhým

Filantropické aktivity našej spoločnosti sa sústreďujú jednak na priamu finančnú podporu projektov, ako aj na podporu individuálneho darcovstva.

 

pic
Pomáhame tým, čo stoja mimo hlavného prúdu. Podporujeme tých, ktorí často potrebujú nezištnú pomoc.
 

 

Spolu s rastom našej firmy rastie tiež spoločenská zodpovednosť. Sme radi, že môžeme na základoch nášho úspechu pomáhať iným. Dlhodobá stratégia našej spoločenskej zodpovednosti je založená na pomoci tým, čo pomoc rôznym spôsobom potrebujú.

 

Snažíme sa podieľať na rôznych projektoch, ktoré vhodným spôsobom dokážu cielene nezištne pomáhať. Filantropia má zmysel, a preto sa ju snažíme nezištne rozvíjať  a informovať vhodným spôsobom aj iných, aby sa snažili byť nápomocný svojmu okoliu.

 

Filantropické projekty našej spoločnosti

 

keramon

Adresná finančná pomoc na liečbu pacientom s onkologickým ochorením a ich rodinám

 

 

keramon

„Dajme šancu na prežitie nechceným deťom. Raz ich niekto bude ľúbiť a šťastie si ich nájde samo.“

(Anna Ghannamová, zakladateľka o. z. Šanca pre nechcených)

 

 

keramon

Finančný príspevok na kúpu špecializovaného prístroja pre liečbu novorodencov

 

keramon keramon keramon

 

 

keramon

Spoločnosť detskej onkológie Košice

 

 

keramon

Sumu 3300€ získali pre mesto Košice na výsadbu zelene predajcovia značkovej predajne v OC Cassovia.

 

 

Podporili sme aj ďalšie projekty