Životné prostredie

Problematika ochrany životného prostredia patrí medzi naše základné hodnotové piliere. Na našich prevádzkach dodržujeme záväzné princípy ekologickej likvidácie použitých elektrozariadení a príslušenstva. Dbáme na separáciu odpadu a zaviedli sme systém monitoringu spotreby papiera a podporujeme elektronickú administráciu. Pravidelne sledujeme oblasti, kde by sme vedeli našimi aktivitami pomôcť a zachovať našu planétu zdravšiu aj pre budúce generácie.

 

pic
Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme zmiernili negatívny vplyv na životné prostredie.
 

 

Do našej práce sa snažíme v maximálne možnej miere integrovať  ekologický aspekt. Okrem ekonomickej činnosti podporujeme tiež ekologický rozvoj.

 

Vo všetkých našich činnostiach sa snažíme preto hľadať ekologickejšie možnosti a východiská. Snažíme sa byť pozitívnym  príkladom pre všetkých, aby si uvedomili význam zachovania zdravého prostredia aj pre budúce generácie.

 

keramon

 

Sumu 3300 € získali pre mesto Košice na výsadbu zelene predajcovia značkovej predajne v OC Cassovia