Všeobecné vyhlásenie


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Keramon Trade s.r.o. (ďalej len "Keramon") Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Keramon zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.Spoločnosť Keramon si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Keramon alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Keramon. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Keramon.


Všetky osobné údaje získava spoločnosť Keramon od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.